Brazilija

Bilateralni ekonomski odnosi Brazilije s Slovenijo

 

Blagovna menjava

Blagovna menjava med Slovenijo in Brazilijo 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 41.794 100.426 142.220 -58.632
2013 42.682 87.950 130.632 -45.268
2014 42.825 130.090 172.915 -87.265
2015 38.509 171.905 210.414 -133.396
2016 38.958 182.093 221.051 -143.135
2017 50.657 182.496 233.153 -131.839
2018* 23.947 103.160 127.107 -79.213

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Brazilijo 2012 – 2018 (grafični prikaz)

 
Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz v Brazilijo v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 10.676 Farmacevtski proizvodi
20 % 10.145 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 7.203 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
12 % 6.143 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 3.546 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 2.142 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Brazilije v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
74 % 135.572 Ostanki in odpadki živilske industrije, pripravljena krma za živali
9 % 15.691 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
8 % 13.872 Kava, pravi čaj, mate čaj in začimbe
3 % 4.641 Železo in jeklo
1 % 2.641 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
1 % 2.480 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2018.
 

 

Podjetja na trgu

 

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Federativno republiko Brazilijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Brazilije (BBRTGS)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) Republike Slovenije in Državnim svetom za znanstveni in tehnološki razvoj (CNPq) Federativne republike Brazilije
  • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRZTS)
  • Uredba o ratifikaciji Kulturne konvencije med Jugoslavijo in Brazilijo.
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRSI)
  • Sklep o odprtju Konzulata Federativne republike Brazilije v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, na čelu s častnim konzulom


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

  • Sporazum o medsebojnem sodelovanju med JAPTI Javno Agencijo Republike Slovenije za Podjetništvo in Tuje Investicije in APEX Brazilsko Agencijo za Promocijo Izvoza.


Vir: JAPTI

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk