Brazilija

Prodaja v Brazilijo

Tržne poti, distribucija

Posel v Braziliji se lahko izvede direktno iz Slovenije, preko brazilskega predstavnika ali pa z agenti oziroma distributerji. Veliko se uporabljata tudi licenčno poslovanje in franšizing. Brazilski trg je zelo velik, zato se priporoča sodelovanje z več distributerji, ki pokrivajo manjša področja ali pa z večjimi podjetji, ki pokrivajo glavne distribucijske kanale.

Distribucija je v splošnem razdeljena na pet glavnih kategorij prodajnih kompleksov:

  • Hiperklienti - trgovske verige, ki zajemajo preko 20 glavnih brazilskih distributerjev s preko 2000 trgovskimi centri
  • Specialne trgovine s preko 10000 prodajnimi točkami za produktne linije.
  • Shopping Mall "Multi-Brand" trgovine: več sto izvrstnih trgovin, ki skrbijo za produktne linije.
  • Shopping Mall "Mono-Brand" trgovine v lasti tretjih oseb in delujoče kot franšizingi ·
  • Množica manjših trgovin v zasebni lasti ter internetne trgovine


Posamičnih subjektov po navedenih kategorijah je toliko, da jih poimensko nima smisla navajati, pa tudi praksa je taka, da za tovrstne povezave skrbijo distribucijske agencije.

Distribucijski kanali v Braziliji so bili včasih izredno dolgi in razdrobljeni, kar je povzročalo visoke stroške, majhno elastičnost, dolge dobavne roke in velike zaloge. Zato so zgrajene skladiščne kapacitete v vseh državah in vseh glavnih mestih.
 

Tržno komuniciranje, promocija 

Prav zaradi velike cenovne občutljivosti brazilskih kupcev je pospeševanje prodaje zelo uporabljano, predvsem komuniciranje na prodajnem mestu, vzorci, popusti, ipd. Veliko pozornost namenjajo programom lojalnosti. Brazilski kupci so zahtevni in jih je zelo težko obdržati, zato so stalni kupci še bolj cenjeni.

Medijski kanali v Braziliji so razviti in organizirani. Sistem oglaševanja je profesionalno koordiniran z oglaševalskimi in marketinškimi agencijami, ki imajo prost pristop k vsem medijskim potem. Komercialno oglaševanje na TV, radiu, časopisih in revijah ali prodaji od vrat do vrat je načrtovano glede na vrsto publike, ki jo mora doseči.

Z velikimi distribucijskimi centri se je treba dogovarjati individualno, odvisno od ciljnega tržišča. Vsaka regija ima velike nakupovalne centre, prav tako pa tudi generalni distribucijski center za vsako specifično blago. Za boljši nastop je primerno zagotoviti pravi prodajni vzorec in načrt marketinške kampanje preko oglaševalske agencije. V Braziliji so oglaševalske agencije članice Združenja oglaševalskih agencij po zveznih državah..

Nacionalni sistem za zaščito potrošnikov (SNDC)
Zaščita potrošnikov je z zakonom vzpostavljena že 12 let. V Braziliji je mnogo institucij, ki skrbijo za to področje. Mnogo organizacij tako na vladni kot na nevladni ravni, obvladuje to področje, da zagotovijo kakovost izdelkov in sistem plačila ter zaščito interesov v skladu z zakonodajo. To vpliva na globalizacijo potrošniških odnosov in vsakodnevno izboljšuje kvakovost izdelkov in življenja.

Glavne institucije (direkcije za zaščito potrošnikov - PROCON) so ustanovljene in delujejo po vseh zveznih državah, npr. PROCON São Paulo.
 

Plačevanje

Glavna oblika plačevanja v mednarodni trgovini z Brazilijo je nepreklicen akreditiv. Potrebna je previdnost pri kreditiranju, saj brazilski kupci niso zanesljivi plačniki. Zato so zelo priporočljiva razna zavarovanja plačil z akreditivom, menico, garancijo ali pa zavarovanja SID. V Braziliji zaenkrat ni nobenega predstavništva slovenskih bank.

Obstaja priložnost za slovenske banke, da v skladu s povečevanjem interesa naših izvoznikov odprejo predstavništvo. Plačevanje se vrši v nacionalni valuti - real BRL.
 

Transport

Več kot 60% brazilske skupne količine tovora med mesti in zveznimi državami se pretaka po avtocestah, medtem ko po železnici potuje samo 21%, vodnih poteh 14% in manj kot 1% po zraku.

Danes stroški logistike, vključno direktni transport predstavlja okoli 16% skupnegal BDP. Za primerjavo, stroški v razvitih državah so okoli 10%. Dežela razvija poti, da izboljša pretok tovora skozi uporabo računalniško vodenih logističnih modelov.

Takšen primer je novi zamrzovalni terminal v pristanišču Paranaguá (PR). Postrojenje uporabljata vodilna proizvajalca perutnine Sadia in Perdigão pri izvozu piščančjega mesa v Arabske Emirate. Preden je terminal bil zgrajen, je skladiščenje v pristanišču trajalo do 10 dni. Danes, ob uporabi avtomatiziranega sistema skladiščenja in vodenja, ta proces traja 40 ur s pomembnimi prihranki stroškov.

Distribucijske centre in skladišča so prav tako nadgradili in postajajo bolj učinkovita, skozi ekstenzivno uporabo IT in avtomatiziranih sistemov vodenja skladišč. Povečana uporaba kontejnerjev in standardizacija tovora je prav tako pripomogla podjetjem, da pospešijo operacije, minimalizirajo napake in reducirajo izgube.

Da bi podprli te operacije, se je spremenil tudi dizajn pakiranja, da bi dosegel mednarodne standarde, skladiščenje, vodenje in odpošiljanje in sprejem tovora pa postalo lažje in bolj učinkovito.

 

Poglejte si tudi: