Kitajska

Prodaja na Kitajsko

Tržne poti, distribucija

Distribucija je tri nivojska, kjer je prvi distributer veliko državno podjetje, potem pa sledijo številne lokalne distribucijske enote, med katerimi velja velika hierarhičnost ter posledično neučinkovitost. V zadnjem času se sicer distribucijski sistem skuša nekoliko decentralizirati, čeprav ne gre zanemariti težav s fizično logistiko, kjer primanjkuje učinkovitih transportnih in skladiščnih zmogljivostih.

Lokalni agenti še vedno v veliki večini opravljajo distribucijo znotraj države, marketinške storitve ter po-prodajne storitve za tuje proizvode v imenu tujih podjetij.

Pri izbiri učinkovite tržne poti ni splošnega recepta za temveč gre bolj za individualen proces. Pri izbiri distribucijskega partnerja na Kitajskem je treba biti pazljiv in zagotoviti, da je dogovor pošten.

Skladiščenje: večji del skladišč nudi majhne kapacitete (od 500 do 3000 kvadratnih metrov), prostor z višino od štirih do šestih metrov. Skladišča v več nadstropjih so slabo osvetljena, niso vodotesna, s skromnimi komunikacijami. Skladišča boljše kvalitete ponavadi služijo za skladiščenje riža.

Distribucijski stroški (stroški transporta in skladiščenja) na Kitajskem znašajo v povprečju 7 odstotkov končne cene proizvoda.

Delovanje predstavništva je omejeno na izvrševanje aktivnosti v imenu matične firme, kar matični firmi omogoča celovitejši nadzor nad izvajanjem prodaje.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Za tujega proizvajalca je skoraj nujno prilaganje izdelka lokalnim značilnostim. Pri tem imajo kitajski potrošniki manj izkušenj z nakupi tujih izdelkov, zato tudi manj zaupajo tako izdelkom kot tudi komunikacijskim sporočilom, kar predstavlja še posebno težavo, ko gre za graditev položaja blagovne znamke. Poudariti je pa treba, da je velika razlika med urbanim in ruralnim prebivalstvom.

Najpogostejši instrument tržnega komuniciranja na Kitajskem je televizija, saj je gledanost le-te 84%. Na ta način se oglašujejo predvsem izdelki za široko potrošnjo (hrana, zdravila, alkohol in domača elektronika). Drugi oglaševalski mediji so tiskani mediji, radio, oglasni displeji in internet.

Časopisi so ločeni po regijah, nekaj jih je na nacionalni ravni. Splošno zakonsko podlago za oglaševanje določa Advertisment Law of the People's Republic of China.

Med najbolj obiskanimi internetnimi stranmi so:


Drugi instrumenti tržnega komuniciranja

 • sponzoriranje športnikov
 • sejmi in poslovne delegacije. Običajno so obiski gospodarske delegacije združeni z obiski vladne delegacije, kar gospodarstvenikom nudi boljše možnosti lastne promocije na Kitajskem in vzpostavitev stikov na višjem nivoju.

 

Plačevanje

Po podatkih Nove ljubljanske banke so plačilni roki v primeru držav na prehodu (kamor spada tudi Kitajska) precej dolgi (več kot 60 dni) in so odvisni predvsem od pogajalskih sposobnosti naših izvoznikov. Banka nudi financiranje izvoznega posla za oba partnerja v poslu, tako izvozniku (za katere je pomembno predizvozno financiranje) kot uvozniku.
V primeru izvoza v države na prehodu se podjetja najpogosteje poslužujejo naslednjih oblik zavarovanj izvoznega posla oziroma plačila:

 • predizvozno financiranje,
 • konfirmacija akreditiva,
 • konfirmacija garancije in izdaja garancije na podlagi kontragarancije,
 • odkup terjatve,
 • kredit tujemu kupcu.


Najobičajnejša instrumenta plačevanja izvoza sta:

 • dokumentarni akreditiv (izdajajo jih Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, CITIC Industrial Bank in podružnice ali predstavništva tujih bank na Kitajskem) in
 • dokumentarni inkaso.
   

Več informacij: Finančni vidiki

 

Transport

Prevoz blaga na Kitajsko je možen na več načinov:

 • pomorski (kontejnerski, zbirni kontejnerski)
 • letalski
 • kamionski


Pomorski prevoz
Najbolj pogosta uporaba. Številni pomorski agenti/špediterji nudijo redne linijske prevoze preko luke v Kopru. Ladjarji in njihovi agenti so navedeni na strani Luke Koper. Najobičajnejša sta 20- in 40-čeveljski kontejner. V kolikor so posebnosti na tovoru (npr. dimenzije, potrebno hlajenje, ventiliranje), so predvideni posebni kontejnerji. Nujno je upoštevati omejitev bruto teže na slovenskih cestah, ki znaša 24.500 kg.

Pri pozicioniranju kontejnerske opreme je značilna neizenačenost izvoza in uvoza. Zaradi večjega povpraševanja po uvozu iz Kitajske je posledično pomorski prevoz cenovno ugoden, ker pri nas ostajajo prazni kontejnerji. Pomorske voznine se gibljejo med USD 400 in 600 za 20-čeveljski dry box kontejner in med USD 500 in 800 za 40-čeveljski dry box in high cube kontejner. Voznina je odvisna od destinacije, pogajalskih zmožnosti izvoznika, količine in odprem. Poleg se obračunajo dodatki (BAF, CAF, nakladnica, THC Koper in v luki iztovora), ki veljajo skladno s tarifami ladjarjev in so fiksni.

Potovalni čas je odvisen od potovalne poti ladje, luke iztovora, vremenskih razmer pa tudi stavke luških delavcev niso neobičajne. Giblje se med 20 in 35 dni. V kolikor gre za manjše pošiljke, je najbolj ekonomična izbira zbirni kontejnerski prevoz, vendar je potovalni čas daljši (32-40). Kitajska vlada zahteva za vse blago, ki je naloženo na lesenih paletah, fumigacijo. To vam uredi pomorski agent/špediter, potrdilo izda slovenska fitosanitarna inšpekcija.

Letalski prevoz
Primeren je za dražje in bolj občutljivo blago. Odprema blaga je ponavadi z letališča Brnik. Poleg tega prevozniki nudijo prevoz od mesta prevzema, ki je lahko kjerkoli v Sloveniji, do letališča. Tarife so višje, potovalni čas je najkrajši (4-7 dni).

Cestni prevoz
Je možen vendar ni ekonomsko upravičen.

Železniški prevoz
Ta oblika transporta postaja vse bolj uporabna. Trenutno med Kitajsko in Evropo obstaja sedem posebnih povezav, primernih predvsem za prevoz hitro pokvarljivega blaga in blaga z višjo dodano vrednostjo (ki pa še vedno ne prenese stroška letalskega prevoza), kjer vlakovne kompozicije vozijo po posebnem (olajšanem) režimu in različna evropska mesta povezujejo s kitajskimi mesti Harbin, Chongqing, Chengdu, Hefei, Yiwu in Suzhou. Povprečni čas prevoza je 15 dni.

Logistični stroški na Kitajskem
Pri prevozu znotraj Kitajske se je bolje posluževati storitev kitajskih prevoznikov ali pa si prevoz kontejnerja do želene destinacije zagotovi sam kupec. Seveda je treba upoštevati pariteto, po kateri je prodano blago. Za primerjavo: stroški kamionskega prevoza kontejnerja od luke iztovora Xingang do Pekinga znašajo USD 350.

 

Poglejte si tudi: