Portugalska

Bilateralni ekonomski odnosi Portugalske s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 42.405 37.653 80.058 4.752
2013 48.512 91.472 139.984 -42.960
2014 53.402 44.863 98.265 8.539
2015 65.687 44.340 110.027 21.347
2016 72.082 50.391 122.473 21.691
2017 106.715 85.941 192.656 20.774
2018* 54.608 45.772 100.380 8.836

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz v Portugalsko v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
29 % 30.939 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
19 % 20.791 Farmacevtski proizvodi
12 % 12.597 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 8.742 Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki, predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki, izdelki iz živalskih črev
4 % 4.503 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 3.944 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

 

Slovenski uvoz iz Portugalske v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
47 % 40.380 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 9.561 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
6 % 5.012 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 3.901 Obutev, gamaše in podobni izdelki, deli teh izdelkov
3 % 2.982 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
3 % 2.644 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Portugalsko Republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BPOIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom (BPOSZN)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BPOKIZ)

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk