Romunija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Romunijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Romunijo 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 299.845 145.385 445.230 154.460
2013 303.866 180.351 484.217 123.515
2014 344.228 274.100 618.328 70.128
2015 360.710 317.866 678.576 42.844
2016 385.137 300.513 685.650 84.624
2017 432.565 367.007 799.572 65.558
2018* 410.831 305.596 716.427 105.235

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Romunijo 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2018).
 

Slovenski izvoz v Romunijo v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
27 % 117.877 Farmacevtski proizvodi
21 % 90.467 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 47.786 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 30.699 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 22.931 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 10.921 Les in lesni izdelki, lesno oglje


 

Slovenski uvoz iz Romunije v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
37 % 134.726 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
18 % 65.194 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 43.633 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 18.994 Les in lesni izdelki, lesno oglje
3 % 12.711 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 11.891 Aluminij in aluminijasti izdelki
 


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Romunijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BROPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Romunijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BRODOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb (BROSVZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BROZM)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, znanosti in športu (BROIKZS)
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino Romunije
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo (BRONSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BROMVTP)

 

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.
 
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk