Čezmejno opravljanje storitev - aktualizacija 2018

9. februar 2018

Z oblikovanjem nove avstrijske vlade je prišlo do določenih preimenovanj ter prerazporeditev pristojnosti med zveznimi ministrstvi. Prav tako so bile z vplivom tudi na čezmejno opravljanje storitev izvedene določene spremembe v okviru obrtne zakonodaje: tako npr. posredovanje delovne sile (in proizvodnja kozmetičnih izdelkov) ne sodi več med regulirane dejavnosti (priglasitev opravljanja čezmejnih storitev ni potrebna); nadalje regulirana dejavnost gradbenega mojstra v bodoče zajema tudi dejavnosti, ki doslej niso bile regulirane (pospravljanje gradbišč, demontaža ali odstranitev z objektom gradbeno povezanih elementov, priprava objekta za rušenje, fugiranje ipd.), oz. dodatno vključuje dejavnost rezanja in vrtanja betona ter zemeljska pripravljalna dela; prav tako doslej neregulirana dejavnost »glajenja in kitanje mavčnih sten« pa v bodoče zapade pod regulirano dejavnost »štukaterstvo in suha gradnja«, izolacijskim opravilom pa se pridružuje tudi zagotavljanje (vodo, zrako)tesnosti. Velja torej preveriti ustreznost kolektivne pogodbe.
 
Pripravil:
mag. Dušan Pšeničnik     
ekonomski svetovalec, vodja gospodarskega oddelka
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju        
E: dusan.psenicnik@gov.si