Zmerna rast bolgarskega gospodarstva in povečan pritok tujih neposrednih investicij

19. avgust 2015

Zmerna gospodarska rast bolgarskega gospodarstva, ki je bila zabeležena v prvem, se nadaljuje tudi v drugem četrtletju letošnjega leta. Po zadnjih podatkih Bolgarskega statističnega inštituta je stopnja gospodarske rasti v drugem letošnjem kvartalu dosegla 2,2 %. Finančni sektor, predelovalna industrija, energetika, kmetijstvo in storitve (zlasti promet z nepremičninami) so sektorji z največjim potencialom rasti, ki posledično največ prispevajo k rasti BDP.

 

V prvi polovici letošnjega leta se je nekoliko povečal tudi pritok tujih neposrednih investicij (TNI) v bolgarsko gospodarstvo. Stopnja rasti TNI dosega 2 % na letni ravni. Po podatkih Bolgarske narodne banke je vrednost TNI v tem obdobju dosegla 800 mio evrov, pri čemer je bilo približno 70 % tujega kapitala po poreklu iz Nizozemske. Nizozemska je med največjimi tujimi vlagatelji v Bolgarijo; sledijo investitorji iz Avstrije, Velike Britanije, Ruske federacije, Norveške, Švice, ZDA in Norveške.

 

Hkrati je prišlo do izrazitega upada izhodnih investicij bolgarskih podjetij, saj je njihova raven iz prve polovice letošnjega leta dosegla le 20 % lanske.

 

V lanskem letu je kumulativni tok TNI v Bolgarijo znašal 1,3 mrd evrov. Med najbolj privlačnimi gospodarskimi sektorji za tuj kapital ostajajo nepremičnine, finančne storitve, energetika (elektro-gospodarstvo, zemeljski plin) in vodno gospodarstvo.

 

Hkrati začenja bolgarska vlada priprave na širše zastavljeni nacionalni investicijski program, ki bi bil zasnovan na podobnih principih kot Junckerjev investicijski načrt 2015-2017. Bolgarski investicijski program bi jasno opredeljeval večje (infrastrukturne) projekte v državi. Njihovo financiranje bi temeljilo na javno-zasebnem partnerstvu. Namen je odpraviti administrativne ovire za investitorje (domače in tuje), zagotoviti večjo preglednost, omogočiti učinkovito tehnično pomoč pri investicijah ter uporabiti ustrezne finančne mehanizme za financiranje. Ciljno bi bil nacionalni investicijski program usmerjen k doseganju večje gospodarske rasti, odpiranju novih delovnih mest, kakor tudi k specializaciji, zlasti na področju inovacij in podjetništva.

 

Pripravil:
Rok Tomšič     
Pooblaščeni minister (gospodarske zadeve)
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti
E: rok.tomsic@gov.si