Indija

Gospodarske panoge Indije

Gospodarstvo

Indija je eno izmed desetih največjih gospodarstev na svetu, a je še vedno revna država. BDP na prebivalca je nizek, skoraj 25 % prebivalstva živi pod pragom revščine, neenakost pa je velika.
 
Indija je četrta kmetijska velesila na svetu. Kmetijstvo prispeva okoli 18 % BDP in zaposluje skoraj polovico aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski proizvodi so pšenica, proso, riž, koruza, sladkorni trs, čaj, krompir in bombaž. Indija v svetu zaseda drugo mesto v govedoreji, tretje mesto v ovčereji in četrto mesto v ribolovu.

Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija tretji največji proizvajalec premoga na svetu. V industrijskem sektorju sta najpomembnejši tekstilna in kemična industrija. Industrijski sektor, ki prispeva 32 % k BDP, predstavlja skoraj četrtino vseh zaposlenih.

Storitveni sektor je najbolj dinamičen in hitro razvijajoč del indijskega gospodarstva. Sektor prispeva preko 50 % BDP in zaposluje 28 % aktivnega prebivalstva. Najhitreje se razvija programska oprema, ki povečuje izvoz storitev in posodablja indijsko gospodarstvo.

 

Struktura BDP

 

Vir: EIU; Factiva, april 2017.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor Indije ustvari 32 % BDP in zaposluje približno četrtino aktivnega prebivalstva. Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija tretji največji proizvajalec premoga na svetu. V industrijskem sektorju sta najpomembnejša tekstilna in kemična industrija. Razvita je tudi živilska, naftna, strojna in farmacevtska industrija. Zelo hitro raste IT sektor.

Indija je v nasprotju z večino držav občutila svetovno gospodarsko krize le v manjši meri. Indija je v letu 2016 zabeležila 5,8 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2017 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 3,1 %, za leto 2018 4,5 % rast ter za leto 2019 5,2 % rast industrijske proizvodnje.

Predstavljamo dve gospodarski panogi na indijskem trgu
:
 

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Indijska proizvodnja avtomobilov v Indiji je v zadnjih petih letih doživela zelo raznoliko gibanje, z velikim padcem proizvodnje v letu 2013 in veliko rastjo v letu 2016. Domače povpraševanje spodbuja rast proizvodnje v Indiji. V prihodnjih letih se bo trend še povečeval, saj se bodo povečevali tudi prihodki in potrošniki bodo svoje prihodke lahko namenili tudi za nakup avtomobila.

Indijska proizvodnja avtomobilov je v letih 2012-2016 rasla po 4,1 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2016 dosegla vrednost 17,4 mlrd EUR. Za primerjavo, južno-korejska proizvodnja avtomobilov je v zadnjih petih letih rasla po 1,6 % CAGR in v letu 2016 dosegla vrednost 48,5 mlrd EUR, medtem ko je proizvodnja avtomobilov na Kitajskem v zadnjih petih letih rasla po 9,6 % CAGR in v letu 2016 dosegla vrednost 153,6 mlrd EUR.

Obseg indijske proizvodnje avtomobilov je v letih 2012-2016 rasel po 1,5 % CAGR in v letu 2016 dosegel 3.501.700 vozil. Po napovedih analitikov bo obseg proizvodnje v prihodnjih petih letih rasel po 4,2 % CAGR in v letu 2021 dosegel 4.306.700 vozil.

Kitajski proizvajalec avtomobilov SAIC Motor Corporation je v Indiji ustanovil in registriral novo družbo MG Motor India, preko katere bo prodajal svoje avtomobile v državi. Blagovna znamka MG je dejansko britanska blagovna znamka, ki je zdaj v lasti SAIC. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla, s sedežem v Silicijevi dolini, se je poleti 2017 začel ukvarjati s trgovino na indijskem trgu, malo več kot eno leto po tem, ko je od kupcev v državi začel pobirati prednaročila za svoj novi model 3 Sedan.

Toyota Motor Corp., Volkswagen AG, General Motors Co in Renault-Nissan Group so velikani svetovne avtomobilske industrije, od katerih vsak proda približno 10 mio avtomobilov letno in skupaj predstavljajo skoraj polovico potniških vozil, ki jih proizvajajo proizvajalci po vsem svetu. Toda v Indiji so njihovi tržni deleži zanemarljivi, njihov skupni delež ne predstavlja 10 %.

Po napovedih analitikov bo indijska proizvodnja avtomobilov v obdobju 2017-20121 rasla po 4,9 % CAGR in v letu 2021 dosegla vrednost 21,3 mlrd EUR. Južno-korejska proizvodnja avtomobilov naj bi po napovedih v prihodnjih petih letih rasla po 1 % CAGR in v letu 2021 dosegla vrednost 49,1 mlrd EUR, medtem ko naj bi proizvodnja avtomobilov na Kitajskem v prihodnjih petih letih rasla po 7,1 % CAGR in v letu 2021 dosegla vrednost 209,4 mlrd EUR.

Največji konkurenti na trgu so:

  • Ford Motor Company
  • Hyundai Motor Company
  • Mahindra & Mahindra Limited
  • Maruti Suzuki India Ltd
 
V Indiji so v letu 2016 proizvedli 3.501.700 avtomobilov, kar je 3,7 % več kot leto poprej. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2012–2016 je znašala 3,7 %.
 
Proizvodnja avtomobilov v Indiji se je v letu 2016 povečala za 14,8 % in dosegla vrednost 17,4 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2012–2016 je znašala 4,1 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)
 
Leto EUR CAGR
2012 12.713  
2013 12.330 -0,1 %
2014 12.556 1,8 %
2015 15.135 0,8 %
2016 17.387 14,7 %
 

V letu 2021 naj bi v Indiji proizvedli 4.306.700 avtomobilov, kar je 23 % več kot leta 2016. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2017–2021 znaša 4,2 %.
 
Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja avtomobilov v Indiji v letu 2021 dosegla vrednost 21,3 mlrd EUR, kar je 26,9 % več kot leta 2016. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2017–2021 je 4,9 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)
 
Leto EUR CAGR
2017 18.867 3,6 %
2018 20.000 7,1 %
2019 20.180 4,6 %
2020 20.796 4,8 %
2021 21.304 4,6 %
 

Maruti je vodilni konkurent na indijskem trgu avtomobilske industrije in predstavlja 41,1 % delež vrednosti industrije. Hyundai Motor Company predstavlja nadaljnjih 18,1 % v industriji.

Tržni deleži po proizvajalcih glede na vrednost v letu 2016 (v odstotkih)
 
Maruti 41,1 %
Hyundai 18,1 %
Mahindra 6,8 %
Ford 6¸6 %
Ostali 27,5 %
 

Indija predstavlja 4,7 % vrednosti azijsko-pacifiške proizvodnje avtomobilov.
 
Tržna segmentacija v regiji za leto 2016 (v odstotkih)
 
Kitajska 41,9 %
Japonska 32,2 %
Južna Koreja 13,2 %
Indija 4,7 %
Tajvan 0,9 %
Ostala pacifiška Azija 7,1 %
 

 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2017.


IKT - IT storitve

Indijski trg IT storitev je v preteklih letih vedno beležil pozitivno rast, le v letu 2015 so zabeležili rahel padec, kar je v veliki meri povzročil segment informacijske infrastrukture. Ker raste povpraševanje po računalništvu v oblaku, kupci razmislijo, kako najbolj učinkovito porabiti sredstva za IT storitve. To trenutno povzroča zmanjšano porabo sredstev za storitve IT infrastrukture in vedno večje naložbe v računalništvo v oblaku.
 
Indijski trg IT storitev je v obdobju 2012-2016 rasel po 3,3 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2016 dosegel vrednost 9,3 mlrd EUR. Za primerjavo, južno-korejski trg IT storitev je v zadnjih petih letih rasel po 2,6 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 11,7 mlrd EUR, medtem ko je trg IT storitev na Kitajskem v zadnjih petih letih rasel po 3,7 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 13,5 mlrd EUR.
 
Indija je ena redkih držav z lastnimi močnimi podjetji na področju IT storitev, kot so Infosys, Tata Consultancy Services in Wipro. Ta podjetja so vodilna na svetu na področju IT outsourcinga in so imela ključno vlogo pri razvoju mest, kot je Bangalore, ki so ga spremenila v izvozno tehnološko središče, kjer se je izobrazila kvalificirana delovna sila za potrebe lokalne industrije.
 
Najbolj donosen segment na indijskem trgu IT storitev je bil v letu 2016 segment aplikacijskih storitev, ki je v letu 2016 na trgu ustvaril 4 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 43,2 % celotnega trga. Segment informacijske infrastrukture pa je v letu 2016 ustvaril 3,9 mlrd EUR prihodkov ali 42,6 % prihodkov celotnega trga.

Poročilo World Economic Forum o informacijski tehnologiji za leto 2016, uvršča Indijo na 91. mesto od 139 držav glede pripravljenosti na omrežje, kar kaže na to, da ima trg prostor za nadaljnji razvoj v smislu IT infrastrukture. Ker se ta izboljšuje in razvija, bo industrija postala vse bolj napredna in bo zato lahko ponudila več vrhunskih storitev z dodano vrednostjo, kar bo pripomoglo k nadaljnji rasti industrije.
 
Analitiki napovedujejo, da bo vrednost indijskega trga IT storitev v obdobju 2017-2021 rasla po 4,7 % CAGR in v letu 2021 dosegla vrednost 11,3 mlrd EUR. Južno-korejski trg IT storitev naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 2,9 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 13 mlrd EUR, medtem ko naj bi trg IT storitev na Kitajskem v prihodnjih petih letih rasel po 6,1 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 17,5 mlrd EUR.
 
Največji konkurenti na trgu so:

  • HCL Technologies Limited
  • Infosys Limited
  • Tata Consultancy Services Limited
  • Wipro Limited
  

Trg IT storitev v Indiji se je v letu 2016 povečal za 1,8 % in dosegel vrednost 9,3 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2012–2016 je znašala 3,3 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)
 
Leto EUR CAGR
2012 6.976  
2013 7.293 7,6 %
2014 7.669 4,5 %
2015 9.099 -0,4 %
2016 9.279 1,8 %


Analitiki napovedujejo, da bo trg IT storitev v Indiji v letu 2021 dosegel vrednost 11,3 mlrd EUR, kar je 26,2 % več kot leta 2016. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2017–2021 je 4,7 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)
 
Leto EUR CAGR
2017 10.094 3,2 %
2018 10.373 4,2 %
2019 10.540 5,4 %
2020 11.061 6,7 %
2021 11.304 4,0 %
 

Aplikacijske storitve so največji segment na trgu IT storitev v Indiji in predstavljajo 43,2 % celotne vrednosti trga. Infrastrukturne storitve predstavljajo drugi največji segment z 42,6 % tržnim deležem.
 
Tržni deleži glede na segmente za leto 2016 (v odstotkih)
 
Aplikacijske storitve 43,2 %
Infrastrukturne storitve 42,6 %
BPO storitve (business process outsourcing) 14,2 %
 

Indija predstavlja 6,8 % azijsko-pacifiškega trga IT storitev. Največji tržni delež v regiji ima Japonska, 45,6 %.
 
Tržna segmentacija v regiji za leto 2016 (v odstotkih)
 
Japonska 45,6 %
Kitajska 9,9 %
Južna Koreja 8,6 %
Indija 6,8 %
Tajvan 1,0 %
Ostale azijsko-pacifiške države 28,1 %


 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2017.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje