Egipt

Bilateralni ekonomski odnosi Egipta s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Egiptom 2012 – 2018 (v 1.000 EUR) 

 
Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 40.035 16.928 56.963 23.107
2013 29.745 31.193 60.938 -1.448
2014 36.294 42.892 79.186 -6.598
2015 43.014 42.660 85.674 354
2016 42.253 31.866 74.119 10.387
2017 42.261 47.257 89.518 -4.996
2018* 16.633 23.981 40.614 -7.348
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Egiptom 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz v Egipt v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
41% 17.513 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
10% 4.260 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10% 4.215 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6% 2.729 Aluminij in aluminijasti izdelki
6% 2.592 Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov, keramični izdelki, steklo in stekleni izdelki
5% 1.939 Filamenti iz umetnih in sintetičnih vlaken

 

Slovenski uvoz iz Egipta v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
27% 12.810 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
22% 10.449 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
12% 5.841 Aluminij in aluminijasti izdelki
12% 5.812 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji
9% 4.317 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4% 2.110 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Arabsko Republiko Egipt o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o gospodarskem, industrijskem, tehnološkem in znanstvenem sodelovanju (BEGGIS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BEGPZN)
  • Uredba o ratifikaciji Protokola o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt (BEGIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Arabsko republiko Egipt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BEGIDO)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk