Egipt

Gospodarske panoge Egipta

Gospodarstvo

 
Večina gospodarskih dejavnosti se odvija ob rodovitni dolini Nila. Egiptovsko gospodarstvo je bilo močno centralizirano med vlado nekdanjega predsednika Gamal Abdel Nasserja, a se je precej odprlo pod vlado predsednikov Anwar El Sadatom in Mohamed Hosni Mubarakom. Kmetijstvo, naftna industrija, predelovalna industrija, turizem in drugi storitveni sektorji vplivajo na sorazmerno raznoliko gospodarsko dejavnost države. Kljub različnim ukrepom za privabljanje tujih naložb v zadnjih desetletjih, so v Egiptu slabi življenjski pogoji ter omejene možnosti za zaposlitev.

 
Kmetijstvo prispeva 12 % BDP in zaposluje približno 30 % aktivnega prebivalstva. Toplo podnebje in zadostna količina vode reke Nil omogočata več obilnih letin. Glavni kmetijski pridelki so žito, bombaž, sladkorni trs in pesa.

Egipt ima bolj malo industrije. S svojimi raznolikimi naravnimi rezervami (zlato, minerali, železo, nafta in plin), ter z nafto povezanimi dejavnostmi, predstavlja industrijski sektor 34 % BDP in zaposluje skoraj četrtino aktivnega prebivalstva. Egipt je v svetovnem merilu šesti največji izvoznik zemeljskega plina.

Storitveni sektor prispeva 54 % BDP in zaposluje skoraj 50 % aktivnega prebivalstva. Najbolj sta razvita turizem in sektor telekomunikacij. Kljub diverzificiranemu gospodarstvu je država še vedno v veliki meri odvisna od prihodkov, ki jih prinaša Sueški prekop.
 

Struktura BDP

Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Egiptu predstavlja 34 % BDP in zaposluje 23,5 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejše industrijske panoge so tekstilna, živilska, kemična, farmacevtska in naftna industrija.

Egipt vsa zadnja leta beleži pozitivno rast industrijskega sektorja. Ta je v letu 2017 znašala 3,5 %. Tudi za prihodnja tri leta analitiki napovedujejo pozitivno rast industrijskega sektorja in sicer 8,5 % v letu 2018, 8,7 % v letu 2019 in 7 % v letu 2020.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na egiptovskem trgu:
 

 

Transport

Egiptovski transportno logistični trg je v obdobju 2012-2016 rasel po 4,1 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2016 dosegel vrednost 12,3 mlrd EUR. Za primerjavo, transportni sektor v Savdski Arabiji je v zadnjih petih letih rasel po 5,4 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 22,3 mlrd EUR, medtem ko je transportni trg v ZAE v zadnjih petih letih rasel po 4,9 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 13 mlrd EUR.

Leta 2015 je egiptovski transportni trg zabeležil dokaj visoko rast v višini 5,2 %, kar je nekoliko nad povprečjem Bližnjega vzhoda, ki znaša 4,2 % in precej nad svetovnim povprečjem, ki je 0,7 %. Visoka rast je delno posledica povečanega turizma v državi v letih 2014 in 2015, ki je povečal zaposlenost v turistični industriji in s tem povečal domačo povpraševanje potrošnikov. Rusija namerava zgraditi veliko jedrsko elektrarno blizu Kaira, kar bo v prihodnjih letih povečalo prevoz surovin v državi.

Najbolj donosen segment na egiptovskem transportnem trgu je cestni transport, ki je v letu 2016 ustvaril 11,2 mlrd EUR prihodkov ali 91,6 % celotne vrednosti trga. Pomorski transport je v letu 2016 ustvaril 0,8 mlrd EUR prihodkov ali 6,4 % celotne vrednosti trga. Po napovedih analitikov naj bi egiptovski transportni trg v obdobju 2017-2021 rasel po 6,6 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 16,3 mlrd EUR. Transportni trg Savdske Arabije naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 5,3 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 27,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi transporti trg ZAE v prihodnjih petih letih rasel po 4 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 15,2 mlrd EUR.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • FedEx Corporation
  • International Associated Cargo Carrier Group
  • Khedival Marine Logistics
 

Egiptovski transportni trg je v letu 2016 zrasel za 5,9 % in dosegel vrednost 12,3 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2012–2016 je znašala 4,1 %.
 

Vrednost transportnega trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2012 8.914  
2013 8.947 3,3 %
2014 9.172 2,1 %
2015 11.531 5,2 %
2016 12.252 5,9 %


Analitiki napovedujejo, da bo egiptovski transportni trg v letu 2021 dosegel vrednost 16,3 mlrd EUR, kar je 37,5 % več kot leta 2016. Napovedna skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2017 – 2021 znaša 6,6 %.
 

Napoved vrednosti transportnega trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2017 13.584 6,4 %
2018 14.392 6,6 %
2019 14.774 6,5 %
2020 15.398 6,7 %
2021 16.260 7,1 %
 

Cestni transport je največji segment egiptovskega transportnega sektorja z 91,6 % tržnim deležem.
 

Tržni deleži po sektorjih za leto 2016 (v odstotkih)

 
Cestni transport 91,7 %
Pomorski transport 6,3 %
Letalski transport 1,6 %
Železniški transport 0,4 %
 

Egipt predstavlja 22 % transportnega trga v regiji.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2016 (v odstotkih)

 
Savdska Arabija 40,3 %
ZAE 23,3 %
Egipt 22,0 %
Izrael 14,4 %

 Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2017.


IKT - telekomunikacije

Čeprav se je poraba v Egiptu v letu 2016 povečala, se je vrednost telekomunikacijskega trga zmanjšala, kar je delno posledica devalvacije lokalne valute. Napovedi so relativno optimistične. Čeprav bo leta 2017 prišlo do znižanja vrednosti trga, bo stopnja upadanja nižja, rast trga pa se bo ponovno povečala po letu 2018. Egiptovski telekomunikacijski trg je razmeroma nasičen. Podatki Svetovne banke kažejo, da je v Egiptu na 100 prebivalcev 111 naročnin. Napovedi kažejo, da se bo število naročnin še povečevalo, kar bo spodbudilo rast trga v prihodnjih letih. K rasti bo pripomoglo tudi izboljšanje infrastrukture; nova mreža 4G je po mnenju vlade že pripravljena za komercialno uporabo.

Egiptovski telekomunikacijski trg je v obdobju 2012-2016 upadal po -5,2 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2016 dosegel vrednost 4,1 mlrd EUR. Za primerjavo, telekomunikacijski trg Savdske Arabije je v zadnjih petih letih upadal po -2 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 8,5 mlrd EUR, medtem ko je telekomunikacijski trg ZAE v zadnjih petih letih rasel po 4,4 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 7,7 mlrd EUR.

Na egiptovskem telekomunikacijskem trgu je bilo konec leta 2016 103,6 mio naročnikov, po napovedih analitikov pa naj bi jih bilo leta 2021 že 123,9 mio. Najbolj donosen segment na egiptovskem telekomunikacijskem trgu je segment brezžičnih telekomunikacijskih storitev, ki je v letu 2016 ustvaril 3,5 mlrd EUR prihodkov ali 83,7 % celotne vrednosti trga. Sektor fiksnih telekomunikacijskih storitev je v letu 2016 ustvaril 676,8 mio EUR prihodkov ali 16,3 % celotne vrednosti trga.

Po napovedih analitikov naj bi egiptovski telekomunikacijski trg v obdobju 2017-2021 rasel po 4,2 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 4,9 mlrd EUR. Telekomunikacijski trg Savdske Arabije bo v prihodnjih petih letih rasel po 3,2 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 9,6 mlrd EUR, medtem ko naj bi telekomunikacijski trg ZAE v prihodnjih petih letih rasel po 3,6 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 8.8 mlrd EUR.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Emirates Telecommunications Corporation
  • Orange SA
  • Telecom Egypt
  • Vodafone Group PLC 
 
Egiptovski trg telekomunikacij je v letu 2016 dosegel vrednost 4,1 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2012–2016 je znašala -5,2 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2012 4.419  
2013 3.949 -7,9 %
2014 3.909 -1,0 %
2015 4.577 -2,3 %
2016 4.142 -9,5 %
 

Egiptovski trg telekomunikacijskih storitev naj bi v letu 2021 dosegel 123,9 mio naročnikov, kar je 19,5 % več kot leta 2016.

Analitiki napovedujejo, da bo egiptovski trg telekomunikacij v letu 2021 dosegel vrednost 4,9 mlrd EUR, kar je 23,1 % več kot leta 2016. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2017-2021 znaša 4,2 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2017 4.152 -4,2 %
2018 4.296 4,4 %
2019 4.459 7,7 %
2020 4.847 10,7 %
2021 4.921 3,3 %
 

Brezžične telekomunikacijske storitve so največji segment trga telekomunikacij v Egiptu in predstavljajo 83,7 % celotne vrednosti trga.
 

Tržni deleži glede na segmente za leto 2016 (v odstotkih)

 
Brezžične telekomunikacijske storitve 83,7 %
Stacionarne telekomunikacijske storitve 16,3 %
 

Egipt predstavlja 17,6 % trga telekomunikacijskih storitev med državami v regiji.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2016 (v odstotkih)

 
Savdska Arabija 36,1 %
ZAE 32,9 %
Egipt 17,6 %
Izrael 13,4 %

 
 Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje