ZDA

Predstavitev gospodarstva ZDA


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

United States of America / Združene države amerike

US / USA

Washington DC

9.161.923

326,6 (ocena 2017)

Angleški

Evangeličani 51,3%, rimskokatoliška 23,9%, mormoni 1,7%, drugi kristjani 1,6%,

judi 1,7%, budisti 0,7%, muslimani 0,6%, ostali in neopredeljeni 18,5 %

52.559 EUR (2017)

Ameriški dolar (USD)

Slovenija -6 do -11 ur

+ 1


Večja mesta

 
Večja mesta Število prebivalcev 
New York 19.900.000
Los Angeles 13.100.000
Chicago 9.500.000
Dallas-Fort Worth 6.800.000
Houston 6.300.000
Philadelphia 6.000.000
Washington DC 5.900.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1787

Zakonodajna oblast:

Dvodomna: Senat šteje 100 članov neposredno izvoljenih za šestletni mandat, ena tretjina se voli vsake dve leti; Predstavniški dom ima 435 članov neposredno izvoljenih za dveletni mandat. Senat ima moč, da potrdi ali zavrne predsedniška imenovanja, vključno s kabinetom in ratifikacijo mednarodnih pogodb.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 4.11.2014 (predstavniški dom in tretjina senata). Zadnje predsedniške volitve so bile 8. novembra 2016, na katerih je zmagal Donald Trump (republikanec). Naslednje predsedniške in kongresne volitve (House of Representatives in ena tretjino senata) bodo novembra 2020.

Vodstvo države:

Izvršni predsednik je izvoljen na splošnih volitvah preko elektorskega kolegija 538 članov, za največ dva štiriletna mandata. Donald Trump je prisegel kot predsednik januarja 2017.

Izvršilna oblast:

Administracijo imenuje predsednik in je odgovorna predsedniku, višje uradnike potrdi senat.

 

ZDA so članica OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.

 

Gospodarska politika vlade

Predsednik Donald Trump je v svojih odločitvah zelo nepredvidljiv, kar povzroča visoko stopnjo politične negotovosti.  Predsednik želi zaostriti politiko priseljevanja, zgraditi pregrado na južni meji z Mehiko in zmanjšati trgovinski primanjkljaj. Uvesti namerava uvozne tarife za nekatere kategorije uvoženega blaga, medtem ko nadaljuje s svojim obsežnim programom deregulacije. Prav tako tiho vzpostavlja ideološko ravnovesje pravosodnega sistema s pomočjo imenovanja konzervativnih sodnikov.


Stopnja inflacije je v letu 2017 znašala 2,1 %. EIU napoveduje v letih 2018 in 2019 2,4 % stopnjo inflacije, v letu 2020 pa 1,3 %. 

Nezaposlenost je v letu 2017 znašala 4,4 %. V letu 2018 naj bi upadla na 3,8 %, v letih 2019 in 2020 pa naj bi znašala 3,7 % in 5,1 %.

Povprečna bruto plača v ZDA je januarja 2018 znašala 20 EUR na uro, minimalna plača pa 6,4 EUR na uro.
 

Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.
 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge