Švica

Predstavitev gospodarstva Švice


Predstavitev države

Uradni naziv:

 

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Schweizerische Eidgenossenschaft / Confédération Suisse /

Confederazione Svizzera / Švicarska konfederacija

CH / CHE

Bern

41.285

8,2 (ocena 2017)

Nemški, francoski, italijanski in retoromanski

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Rimskokatoliška 38 %, protestanti 27 %, muslimani 5 %, ostali in

neopredeljeni 30 %

70.878 EUR (2017)

Švicarski frank (CHF)

Enako kot v Sloveniji

+ 41

 


 

Večja mesta

 
Večja mesta Število prebivalcev 
Zürich 1.218.000
Geneva 533.500
Basel 503.900
Bern 360.100
Lausanne 345.300
 

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1848 in v celoti spremenjeni l. 1874 in l. 2000

Zakonodajna oblast:

Dvodomna zvezna skupščina (parlament) obsega 200-članski Državni svet in 46-članski Svet kantonov. Oba domova volijo neposredno, vendar pa se število sedežev na kanton v Državnem svetu porazdeli glede na število prebivalcev. Vsak kanton voli dva predstavnika v Svet kantonov in vsak pol-kanton izvoli enega predstavnika, ne glede na število prebivalcev. Vsak v obeh domovih potrjen zakon, ki spreminja ustavo, je treba predložiti na referendumu. Zakoni gredo v odločanje na referendumu, če to zahteva osem kantonov ali 50.000 državljanov. Državljani lahko sprožijo spremembe ustave z zbiranjem 100.000 podpisov za peticijo za referendum (ljudska pobuda).

Volitve:

Zadnje zvezne volitve so bile 18. oktobra 2015, naslednje bodo oktobra 2019.

Vodstvo države:

Vodja države je zvezni predsednik. Na tem mestu vsako leto izmenjujejo člani Zveznega sveta (vlade).

Izvršilna oblast:

Zvezni svet (vlada) ima sedem članov izvoljenih individualno za štiriletno mandatno obdobje. Vlada se voli, vendar ne nujno, na skupni seji obeh domov parlamenta. Vlada je sestavljena iz po dveh članov leve Socialdemokratske stranke (SP), desne Svobodnjaške demokratske stranke (FDP) in populistične desnosredinske Švicarske ljudske stranke (SVP), ter enega člana desnosredinske Krščansko demokratske stranke (CVP).

Zvezni predsednik: Alain Berset (od 1. januarja 2018)

 

Švica je članica OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), WTO (World Trade Organization). Sklenjeno ima vrsto trgovinskih sporazumov, med drugim z EU, ZDA, Kitajsko in Japonsko.


Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.

 

 

Gospodarska politika vlade

Primarni cilji vlade vključujejo fiskalno stabilnost, spodbujanje gospodarskega okrevanja ter reforme državnih sistemov socialne varnosti. Po odločitvi švicarske centralne banke (SNB) sredi januarja 2015, da prekliče svojo zgornjo mejo deviznega tečaja glede na evro, je bilo kot glavni cilj monetarne politike ponovno vzpostavljeno ciljno območje za Libor trimesečno obrestno mero švicarskega franka. Vlada se bo še naprej soočala z mednarodnim pritiskom za dodatno oslabitev zakonodaje v zvezi z bančno tajnostjo. Energetska politika namerava pričeti z dolgoročnim zasukom v smeri opustitve jedrske energije. Priseljevanje ostaja sporna tema politikov, saj so volivci na referendumu februarja 2014 z majhno večino potrdili predlog za omejitev priseljevanja iz EU. Težišče zunanje politike bodo odnosi z EU.
 
Stopnja brezposelnosti je v letu 2017 znašala 3,2 %. V letih 2018 in 2019 naj bi brezposelnost znašala 2,6 %, v letu 2020 pa 2,5 %.

V letu 2017 je inflacija dosegla 0,5 %. EIU napoveduje v letu 2018 1,1 % inflacijo, v letih 2019 in 2020 pa 1,3 % in 1,5 % inflacijo.

Švica nima zakonsko določene minimalne plače. Povprečna mesečna bruto plača pa je v letu 2017 znašala 5.817 EUR.
 

Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.
 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge