Hrvaška

Predstavitev gospodarstva Hrvaške


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Republika Hrvatska / Republika Hrvaška

HR / HRV

Zagreb

56.414

4,3 (ocena 2017)

Hrvaški

Rimskokatoliška 86,3 %, pravoslavna 4,4 %, muslimani 1,5 %, ostali 7,8 %

11.661 EUR (2017)

Hrvaška kuna (HRK)

Enako kot v Sloveniji

+ 385


Večja mesta

 
Večja mesta Število prebivalcev 
Zagreb 790.000
Okrožje Split 455.000
Okrožje Osijek 305.000
Okrožje Gorski Kotar 296.000
Okrožje Istra 208.000
Okrožje Vukovar 179.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Demokratična republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1990 in spremenjeni l. 1992, 2000 in 2001

Zakonodajna oblast:

Parlament (Hrvatski sabor) je enodomni in šteje 151 poslancev.

Volitve:

Zadnje volitve so bile januarja 2015 (predsedniške) in 11. septembra 2016 (predčasne parlamentarne). Naslednje predsedniške volitve bodo leta 2019-2020.

Vodstvo države:

Kolinda Grabar-Kitarović je prisegla kot predsednica 19. februarja 2015, po njeni zmagi na predsedniških volitvah 11. januarja.

Izvršilna oblast:

Vlado imenuje predsednica in potrdi parlament. Aktualno vlado, izvoljeno 19. oktobra 2016, sestavljata Hrvaška demokratična skupnost (HDZ) in Most neodvisnih list (MOST). 

Premier: Andrej Plenković (HDZ)


Hrvaška  je članica številnih mednarodnih organizacij, med drugim WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Fund),  IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), NATO in EU (European Union).
 

Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.

 

Gospodarska politika vlade

Hrvaška vlada je aprila 2017 sprejela Nacionalni program reform, ki določa tri glavne cilje:

  • krepitev konkurenčnosti gospodarstva
  • povečanje zaposljivosti ter povezovanje izobraževanja s trgom dela
  • zagotavljanje vzdržnih javnih financ

Program zajema 12 reformnih področij in predvideva 53 reformnih ukrepov.

Glavni cilji vlade so: 

  • okrepiti konkurenčnost z izboljšanjem poslovnega okolja
  • izboljšati uporabo in upravljanje državne lastnine
  • zagotavljanje učinkovitega upravljanja s človeškimi viri
  • odpravljanje institucionalne, organizacijske in funkcionalne razdrobljenosti javne uprave
  • izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema. 
Vlada načrtuje zmanjšanje administrativnih stroškov za podjetja in trgovce za povprečno 30 % in davčnih dajatev za najmanj 20 % v obdobju 2017-2019. Sprejeti bodo ukrepi za povečanje institucionalne učinkovitosti s poenostavitvijo pravil in pospešitvijo dela uprave in sodišč. Prizadevali si bodo za učinkovito upravljanje s človeškimi viri in plačilo na podlagi uspešnosti vsakega uslužbenca.
Cilj povečanja zaposljivosti ter povezovanja izobraževanja s trgom dela bo dosežen z reformo programov izobraževanja, vseživljenjskega učenja in vključevanja na trg dela, prilagajanjem izobraževalnih programov potrebam trga dela in reformo izobraževalnega sistema. 
Vzdržne javne finance bodo zagotovili s krepitvijo okvira za upravljanje javnih financ in nadaljnjim zmanjševanjem proračunskega primanjkljaja, kar bi moralo zmanjšati delež dolga v BDP, izboljšati bonitetno oceno države in zmanjšati stroške zadolževanja, tako v vladnem kot zasebnem sektorju.
Cilj vlade je zmanjšati dolg in zagotoviti vzdržnost sistema zdravstvenega varstva, izboljšati sistem socialnih prejemkov in zagotoviti dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema. Ključni ukrep za izboljšanje učinkovitosti pokojninskega sistema je odvračanje in kaznovanje predčasne upokojitve. 
Stabilnost javnih financ je osnova za trajno rast in eden od ključnih elementov državne politike, zato si bodo prizadevali za fiskalno konsolidacijo, ki temelji na zmanjšanju proračunskega primanjkljaja in povečanju gospodarske rasti. Glavni poudarek fiskalne politike bo na strogem nadzoru proračunske porabe in uporabi presežka prihodkov za nadaljnje zmanjšanje proračunskega primanjkljaja.

Inflacija je v letu 2017 znašala 1,1 %. V letu 2018 naj bi inflacija dosegla 1,3 %, v letih 2019 in 2020 pa je napovedana inflacija v višini 1,5, oz. 1,6 %. 

Nezaposlenost je v letu 2017 dosegla 12,4 %. V letu 2018 naj bi znašala 10 %, v letu 2019 9,7 % in v letu 2020 9,4 %.

Povprečna bruto mesečna plača na Hrvaškem je januarja 2018 znašala 803 EUR, minimalna mesečna plača pa 462,30 EUR.
 

Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.
 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge