Kanada

Predstavitev gospodarstva Kanade


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas

Klicna številka

Canada / Kanada

CA / CAN

Ottawa

9.093.507

35,6 (ocena 2017)

Angleški in francoski

Rimskokatoliška 40%, protestanti 20%, ostali kristjani 6 %, muslimani 3 %, ostali 31 %

39.939 EUR (2017)

Kanadski dolar (CAD)

Slovenija -4,5 do -9 ur. (GMT -3,5 do -8)

+ 1 

Večja mesta

 
Večja mesta Število  prebivalcev 
Toronto 6.130.000
Montreal 4.061.000
Vancouver 2.504.000
Calgary 1.440.000
Ottawa 1.332.000
Edmonton 1.363.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Zakonodajna oblast:

Dvodomni zvezni parlament; House of Commons (spodnji dom) ima 338 članov, izvoljenih iz posameznih volilnih enot; Senat (zgornji dom) šteje 105 članov, ki jih imenuje predsednik vlade. Senat ima moč, da odloži zakonodajo.

Enodomne zakonodajne skupščine različnih velikosti v vsaki od desetih provinc.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 19. oktobra 2015, naslednje bodo oktobra 2019.

Vodstvo države:

Kraljica Elizabeta II; funkcije monarha izvaja njen predstavnik v Kanadi, to je od oktobra 2017 generalna guvernerka Julie Payette, ki je bila imenovana na predlog predsednika vlade.

Izvršilna oblast:

Kabinet predsednika vlade je skoraj brez izjeme sestavljen iz članov spodnjega doma. Liberalna stranka, ki jo vodi Justin Trudeau je osvojila večino na splošnih volitvah dne 19. oktobra 2015 in tako končala desetletje konzervativne vladavine.
Trenutni premier: Justin Trudeau (Liberalna stranka)


)

Kanada je članica WTO (World Trade Organization), OECD (Organization for Economic Development), NAFTA (North American Free Trade Agreement), NACC (North American Competitiveness Council), OAS (Organization of American States). Država je tudi članica britanskega Commonwealth-a ter sodeluje v forumih APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Sklenjen ima trgovinski sporazum z Jordanijo.


Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.

 

Gospodarska politika vlade

Kanadska vlada mora uravnotežiti pomoč, ki jo zagotavlja industriji fosilnih goriv, tako da odobri nove naftne cevovode, hkrati pa ohrani zelene poverilnice. Prav tako se vlada zavzema za legalizacijo marihuane in pripravlja predpise za njeno prodajo.

Kratkoročno namerava vlada bistveno povečati svoje naložbe v infrastrukturo, tudi prek svoje banke za infrastrukturo, Canada Infrastructure Bank. 

V letu 2017 je inflacija znašala 1,6 %, v letu 2018 pa naj bi se zvišala na 2,3 %. V letih 2019 in 2020 je napovedana stopnja inflacije 2 %, oz. 1,5 %. 

Brezposelnost je v letu 2017 znašala 6,3 %. V letu 2018 naj bi se znižala na 5,8 %, potem pa naj bi se v letih 2019 in 2020 spet nekoliko zvišala na 5,9 % in 6,2 %.

Minimalna plača v Kanadi je januarja 2018 znašala 8,80 EUR na uro, povprečna bruto mesečna plača pa 15,50 EUR na uro.


Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.
 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge