Irska

Predstavitev gospodarstva Irske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Ireland/Éire / Irska

IE / IRL

Dublin

68.890

5,0 (ocena 2017)

Angleški in irski

Rimskokatoliška 87,4 %, irska cerkev 2,9 %, ostali kristjani 1,9 %,

ostali 7,8 %

68.440 EUR (2017)

Evro (EUR)

Slovenija -1

+ 353 

Večja mesta

Dublin

Cork

Galway

Limerick

Waterford

Št. prebivalcev 

528.000

119.000

76.000

57.000

47.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Republika

Pravni sistem:

Običajno pravo, napisana ustava (1937)

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Oireachtas); Dail (spodnji dom) šteje 166 članov, ki so neposredno izvoljeni za petletno mandatno obdobje po proporcionalnem sistemu. Seanad (senat) ima 60 članov, 11 jih imenuje taoiseach (premier), 6 jih izvolijo univerze, 43 pa jih izvoli volilno telo, ki obsega različne interesne skupine. Senat ima pooblastila le za posvetovanja in spremembe in nima pravice veta na predloge, ki izhajajo iz Daila. Na voljo ima največ 90 dnevni rok za preučitev računov iz spodnjega doma. Senat ima enako mandatno obdobje kot Dail.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 26. februarja 2016 (parlamentarne) in oktobra 2011 (predsedniške). Naslednje parlamentarne volitve bodo februarja 2021, predsedniške pa oktobra 2018.

Vodstvo države:

Predsednik je neposredno izvoljen za sedem let in ima predvsem obredno vlogo. Predsednik je Michael D Higgins.

Izvršilna oblast:

Kabinet pod vodstvom ministrskega predsednika, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti, da pridobi podporo v Dailu. Manjšinska vlada stranke Fine Gael je bila sestavljena 6. maja 2016.

Taoiseach (premier): Enda Kenny (Fine Gael)

 

Irska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ter WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Gospodarska politika vlade

Glavni izzivi vlade bodo priprave na umik Združenega kraljestva iz EU, nasprotovanje predlaganim spremembam s strani EU glede obdavčitve tehnoloških multinacionalk, ter kljubovati mednarodnemu pritisku, da bi zvišali Irsko nizko stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb. Javne finance so trenutno na trdnejših temeljih, a je javni dolg še vedno zelo visok, čeprav je konec leta padel na približno 68,8 %  BDP. Napredek na področju strukturnih reform se je nekoliko upočasnil.
 
Inflacija je v letu 2017 dosegla 0,3 %. Za leto 2018 je napovedana 0,8 % inflacija, v letih 2019 in 2020 pa naj bi inflacija znašala 1,1 % in 1,4 %.

Nezaposlenost na Irskem je v letu 2017 dosegla 6,9 %. V letu 2018 naj bi dosegla 6 %, v letu 2019 in 2020 pa 5,6 %.

Povprečna bruto mesečna plača na Irskem je v letu 2017 znašala 3.102 EUR. Minimalna bruto mesečna plača je januarja 2018 na Irskem znašala 1.613,95 EUR.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge